Utvikling av Trondheimsregionen siden 1918

Daglig leder

Siri Merethe Rønning

Telefon: 982 47 975
E-post: ronning@oienfond.no