Utvikling av Trondheimsregionen siden 1918

Forretningsfører

Karoline Skotaam

Telefon: 994 18 421
E-post: kontakt@oienfond.no


Styremedlemmer

Økonomisk utdanning

Stein Ole Eide

 • Ola Ottesen
 • Eivind Johnsen
 • Elsebeth Holmen
 • Ada Myhren

Næringsutvikling

Rigmor Bråthen

 • Ingvald Strømmen
 • Tina Bjørnevik Aune
 • Frank Wettland
 • Synnøve Farstad

Allmennyttige formål og Stiftelsen Karen og Adolf Øiens Aldershjem

Paul Emil Hjelm-Hansen

 • Erling Haug
 • Are Oust
 • Lisbeth Glørstad Aspås
 • Ragnhild Jepsen