Utvikling av Trondheimsregionen siden 1918

Daglig leder

Gry Haug Binde

Telefon: 977 90 866
E-post: kontakt@oienfond.no


Styremedlemmer

Økonomisk utdanning

Stein Ole Eide

 • Eivind Johnsen
 • Elsebeth Holmen
 • Ada Myhren
 • Terje Berg

Næringsutvikling

Rigmor Bråthen

 • Tina Bjørnevik Aune
 • Frank Wettland
 • Synnøve Farstad
 • Geir Egil Dahle Øien

Allmennyttige formål og Stiftelsen Karen og Adolf Øiens Aldershjem

Paul Emil Hjelm-Hansen

 • Are Oust
 • Lisbeth Glørstad Aspås
 • Ragnhild Jepsen
 • Knut Efskin