Næringsutvikling
/ Næringsutvikling

Kommersielt entreprenørskap

Vi stiller kapital til rådighet for gründere og innovative prosjekter i Trondheim og omegn.

Actential

Tilskudd: 300 000 kr
År: 2023

Actential tar sikte på å forandre livet til de som lider av epilepsi. Med en nyutviklet algoritme som kan forutsi epileptiske anfall med en nøyaktighet på 86-95 %, har Actential potensial til å gi pasienter en ny grad av frihet og sikkerhet. Ved å integrere denne teknologien i EEG-sensorer på hodeplagg, kan brukerne få tidlig varsling og dermed unngå potensielle skader. Med en solid vitenskapelig bakgrunn og et sterkt fagmiljø innen teknisk kybernetikk og robotikk, har Actential alt som trengs for å gjøre en global innvirkning.

Norwegian Seaweed

Tilskudd: 600 000 kr
År: 2023

Med fokus på bærekraftig produksjon av rødalgen Palmaria Plamata, tar Norwegian Seaweed sikte på et europeisk marked verdt ca 300 MNOK. Denne algen har et bredt anvendelsesområde, fra kosmetikk til bioteknologi. Ved å tilby en stabil og forutsigbar produksjonsmetode, skiller Norwegian Seaweed seg ut fra konkurrentene som fortsatt er avhengige av villhøsting. Med et kompetent team og en sterk vektlegging av bærekraft, er Norwegian Seaweed godt posisjonert for å dominere dette voksende markedet.

Woolero

Tilskudd: 600.000
År: 2023

Woolero tar ull som ellers ville blitt kastet og forvandler det til innovative produkter. Med jordforbedringspellets av ull og miljøvennlige alternativer til plast, som plantepotter og plastskydd for beskyttelse av unge trær, viser Woolero vei i kampen mot avfall og forurensning. Samarbeidet med sentrale aktører som Mester Grønn har styrket deres posisjon i markedet. Med et ungt, men kompetent team, og en sterk forskningsbakgrunn, ser Woolero ut til å ha en lys fremtid.

NaDeNo

Tilskudd: 600 000 kr
År: 2022

Rundt halvparten av de som får kreft i dag må få behandling med cellegift. Men så lite som 0.01% av cellegiften havner i svulsten, mens resten av medisinen skader friske celler. NaDeNo utvikler en nanomedisin som kapsler inn cellegiften og frakter den direkte til svulsten. Det vil gi bedre effekt og mindre bivirkninger.

Teamet består av medgründerne Annbjørg Eide Falck og Yrr Mørch.

Å få Etablererstipendet er kjempeviktig for NaDeNo. Det første vi må gjøre nå er å produsere nanomedisinen i en større skala, slik at den kan brukes til alle forsøkene som skal gjøres.

Yrr Mørch

Versiro

Tilskudd: 600 000 kr
År: 2022

I dagens kraftmarked har vi mye fornybar kraft slik som sol og vind som styrer strømflyten i systemet. I motsetning til fossile energikilder som kull og gass, er disse fornybare kildene vanskelige å forutse og kontrollere. Versiro lager en programvare som gir skreddersydde strategier slik at kraftprodusentene får et bedre beslutningsgrunnlag om fornybare kilder.

Teamet består av Simon Risanger, Markus Löschenbrand, Jorge López Gamarra og Kristian Kalinak.

Fram til nå har vi drevet med mye teknologiutvikling. Men, for å bli en bærekraftig bedrift som vokser må vi jobbe med forretningssiden. Her er Etablererstipendet helt gull for Versiro.

Simon Risanger

Arealize

Tilskudd: 600 000 kr
År: 2022

Å lage plantegninger som viser ulike måter å utnytte et tomt lokale på, tar mye tid. Ved bruk av kunstig intelligens genererer Arealize automatisk tegninger som viser hvordan lokalet kan utnyttes på flere måter – raskt og enkelt. Om en leietaker vil se hvordan lokalet kan se ut med åpent kontorlandskap, kan Arealize illustrere dette med noen tastetrykk. Dette sparer eiendomsselskaper masse tid når de skal presentere gode løsninger til potensielle leietakere.

Det unge teamet består av Sophie Irgens, Benedicte-Elise Foldnes, Yanislav Zagorov, Mathias Pettersen, Bjarte Nikolai Knobel, Helge Hveem Holtesaul og Sivaranjith Sivarasa.

Det er en stor annerkjennelse å motta Etablererstipendet fra Adolf Øiens Fond. Vi skal bruke midlene til å styrke teamet vårt, slik at vi kan komme et steg nærmere et kommersielt produkt å levere til kundene våre.

Sophie Irgens

Nordiq Products

Tilskudd: 600 000 kr
År: 2021

Basert på egne erfaringer som offiser og Combat Medic i Afghanistan har Mats Hetling sammen med Professor Lise Randeberg utviklet et produkt kalt «LiSa», kort for «Life Saver.» LiSa er en overvåker som settes på halsen, og som ved hjelp av sensorer utviklet av Professor Randeberg skal hjelpe førstehjelpere med å passe på alle skadde personer i en ulykkessituasjon. Slik at man unngår å miste noen mens man jobber med andre skadde personer.

- Det å få Etablererstipendet fra Adolf Øiens Fond hjelper oss veldig i jakten på investorer. Det er et tydelig stempel på at vi har gjort noe riktig. Nå kan vi fokusere på utvikle et godt produkt og trekke pusten litt, så tusen takk til Adolf Øiens Fond.

Lybe Scientific AS

Tilskudd: 600 000 kr
År: 2021

Teamet bak selskapet ble for alvor kjent da de lanserte sitt første produkt – en løsning for Covid-19-diagnostikk som har blitt det foretrukne alternativet for å diagnostisere Covid-19 i Norge. Løsningen vil bidra til helsegevinster for hele samfunnet, enkeltindividet og vil redusere negative samfunnsmessige konsekvenser ved eventuelle fremtidige pandemier.

- Å få Etablererstipendet fra Adolf Øiens Fond er en god anerkjennelse for arbeidet vi har gjort. Vi setter virkelig stor pris på det, og det betyr mye for oss.

Syngens AS

Tilskudd: 600 000 kr
År: 2021

Syngens AS skreddersyr den genkoden kundene vil ha ved bruk av algoritmer, og med sin løsning kan de mye hurtigere, mer miljøvennlig og mer presist enn dagens teknologi tilby en designet DNA sekvens som gir ønsket resultat.

- For et selskap som oss, som er tidlig i etableringsfasen er det helt avgjørende at vi kan komme i gang med et pilotprosjekt og teste ut nye ideer. Derfor er Etablererstipendet viktig for oss, og vi er veldig takknemlige.

Loopfront AS

Tilskudd: 500 000 kr
År: 2020

Loopfront har laget en digital plattform, en grønn markedsplass (GreenStock) og samhandlingsplattform for byggenæringen. Dette er en digital infrastruktur for gjenbruk av byggematerialer, innredning, inventar og masser. Et av samfunnsproblemene Loopfront vil bidra til å løse er å redusere mengden byggavfall og klimagassutslipp.

- Stipendet gjør at vi får tilbake tiden vi tapte under korona. Utover pengene er det veldig fint å få anerkjennelse for arbeidet vi gjør, og vise at man faktisk kan skape en bedrift basert på sirkulær økonomi. Vise at de grønne jobbene kan være like lønnsomme som olje.

Bryte AS

Tilskudd: 500 000 kr
År: 2020

Bryte lager et strømningsbatteri som skal gjøre energilagring og energideling tilgjengelig, rimelig og miljøvennlig. Målet er at batteriet skal ha høyere lagringskapasitet og trenge lavere pumpekraft sammenliknet med dagens alternativer, og det skal øke både energi- og kostnadseffektiviteten. Batteriet er beregnet for storskala-bruk, alt fra kraft- til industribransjen.

- Vi ser dette som et tegn på at vi er på riktig vei. Med støttemidlene kan vi utvide teamet vårt og bruke ressursene til å vokse så mye som bedriften har mulighet til. Vi er relativt nyutdannede, så det å få et så anerkjent navn som Adolf Øiens Fond bak oss, kommer til å hjelpe oss veldig mye fremover.

Vitroscope AS

Tilskudd: 500 000 kr
År: 2020

Vitroscope lager et verktøy som gjør det mulig å forske på levende celler utenfor kroppen (in vitro), som etterligner forholdene cellene opplever i kroppen (in vivo). Dette kan hjelpe forskere med å få mer nøyaktige resultater, og gi forskere bedre forståelse av hvordan eksempelvis en medisin vil fungere i en pasient, uten de etiske og økonomiske problemene ved det.

– Det betyr mye å få stipendet akkurat nå. Det er vanskelig å finne investorer på grunn av usikkerheten under korona-krisen, så stipendet kunne ikke ha kommet på et bedre tidspunkt. Det endrer virkelig utsiktene for det neste året og hjelper oss med å få produktet raskere ut på markedet.

Costail AS

Tilskudd: 500 000 kr
År: 2019

Costail lager verdens første elektriske autonome hale for Cosplayere. Markedet for cosplay består av 130 millioner bruker verden over. Produktet er utviklet sammen med brukere, for å ta kostymene til et nytt nivå.

-For oss er det utrolig stort å få Adolf Øiens etablererstipend. Det kommer veldig godt med, og dekker en stor del av kapitalbehovet vi har akkurat nå.

Mode Sensors AS

Tilskudd: 500 000 kr
År: 2019

Mode Sensors forhindrer dehydrering blant eldre med et plaster. Løsningen, som sparer samfunnet for 1 milliard årlig, erstatter tidkrevende manuelle oppgaver med automatiske og uavbrutte målinger. Plasteret blir et viktig virkemiddel helsesektoren og bidrar til trygghet og sikkerhet for pasienten.

-Anerkjennelsen som følger med støtten gjør det enklere for oss å henvende oss til andre investerorer. Slik sett er det veldig verdifullt å ta med seg videre.

Cimon Medical AS

Tilskudd: 500 000 kr
År: 2019

Cimon Medical har utviklet et ultralydapparat som overvåker hjernens blodstrøm på en enkel måte. Teknologien, som lenge har vært etterspurt av klinikere, er viktig for å kunne gripe inn før det oppstår hjerneskade hos syke nyfødte,

-Støtten fra Adolf Øiens Fond blir veldig viktig. Dette er medisinsk teknologi som er tid- og kapitalkrevende å få ut på markedet.

TouchNetix AS

Tilskudd: 500 000 kr
År: 2018

TouchNetix AS ble startet av Vegard Wollan og Gaute Myklebust som var med i grunder-temaet bak Atmel, under navnet MyWo. Nå er de i ferd med å utvikle elektroniske sensorbrikker som tilbyr ny og etterspurt funksjonalitet til touchskjermer. Brikkene er tilpasset bilindustriens krav og behov til funksjonalitet i årene fremover, og vil brukes i medisinsk utstyr, automasjon og marine anvendelser.

- Det å vinne Etablererstipendet fra Adolf Øiens Fond er en kjempe motivasjon for teamet og en fantastisk anerkjennelse som vi setter høyt. Vi skal gjøre internasjonal forretningsutvikling så stipendet kommer godt med.

Vegard Wollan, daglig leder.

Moon Labs

Tilskudd: 500 000 kr
År: 2018

Moon Labs har utviklet en plattform for kontinuerlig helseovervåking av sykehuspasienter. De ørsmå sensorene som plasseres bak øret til pasienten er et direkte svar på sykehusenes behov for å lettere kunne følge opp pasienter utenfor intensivavdelingen slik at man kan plukke opp alvorlige helsetilstander tidligere.

- Vi skal bruke etablererstipendet fra Adolf Øiens Fond til å starte prosessen med å få sensorene medisinsk godkjent.

Julian Veisdal, daglig leder.

Nisonic

Tilskudd: 500 000 kr
År: 2018

Selskapet Nisonic, med utspring fra SINTEF i Trondheim, har utviklet et ultralydapparat som måler forhøyet trykk i kraniet uten å trenge gjennom hud eller vev. Ultralydapparatet vil bidra til å løse et stort globalt helseproblem.

- Støtten fra Adolf Øiens Fond skal brukes til satsning av industriell design. I tillegg skal vi bruke støtten til å etablere et bredere samarbeid med flere trønderske aktører.

Jan Biti, daglig leder.

OptoScale

Tilskudd: 500 000 kr
År: 2018

OptoScale har utviklet et instrument som ved hjelp av laseroptikk automatisk måler 3000 fisk hver dag, og som kan si nøyaktig hvor mye den veier. I tillegg vil måleinstrumentet spare både miljøet og næringen for store kostnader.

- Vi har store planer, og da er det veldig kjekt å ha noen som tror på prosjektet slik Adolf Øiens Fond gjør.

Sven Jørund Kolstø, daglig leder.

Sevendof

Tilskudd: 100 000 kr
År: 2016

Sevendof er et spinn-off selskap fra NTNU, som utvikler droneteknologi for økt mobilitet, bevegelsesfrihet og rekkevidde. Sevendof arbeider for å etablere et banebrytende selskap innen ubemannede luftløsninger, og for å ta en betydelig posisjon i den kommersielle droneindustrien.

– Bidraget gjorde at vi, på et tidlig og vanskelig tidspunkt, kunne ansette en til å utføre alle tunge kalkuleringer for å få flyet på vingene. Prisen frigjorde dyrebar tid til å videreutvikle teknologien.

Johannes Hatle Lund, administrerende direktør.

reTyre

Tilskudd: 500 000 kr
År: 2016

Technicum AS er etablert av fire mastergradsstudenter fra NTNU. Sammen har de utviklet ReTyre – et system for raskt dekkskift på̊ sykkel, ved hjelp av glidelås-baserte systemer. Studentene satset alt på å etablere seg i 2015, og søkte om midler til videreutvikling av reTyre.

– Da vi mottok prisen var reTyre i en fase hvor tilgang på økonomisk støtte var helt sentralt. Adolf Øiens Fond var direkte medvirkende til at vi kom oss igjennom "Dødens dal".

Paul Magne Amundsen, daglig leder.

Trafikkselskapet Way

Tilskudd: 500 000 kr
År: 2016

Way utvikler kjøresimulatorbasert opplæring for personbil, klasse B. Ideen er basert på erfaringer fra andre bransjer, som viser at stadig mer opplæring flyttes over på simulator. Tanken bak det hele er at simulatortreningen skal involvere dagens kjøreskoleopplæring, gi rom for mer volumtrening og bidra til bedre trafikksikkerhet ved å trene på uforutsette situasjoner.

– Tildelingen var en verdifull anerkjennelse som har gjort omgivelsene, spesielt i Trondheim og omegn, mer oppmerksom på hvem vi er og på konseptet vi jobber med. Tildelingen hadde betydning langt utover den rene pengeverdien.

Patrick Carstens, markedsansvarlig.

Foto: Torleif Kvinnesland

Aalberg Audio

Tilskudd: 500 000 kr
År: 2015

Aalberg Audio står bak verdens første trådløse effektpedaler til gitarister. Musikkutstyret gir gitaristene mulighet til å styre sine effektpedaler ved hjelp av en fjernkontroll som festes på gitarreimen. Dette gir rom for større kreativitet i gitarspillet.

– I tillegg til selve prisen, gav tildelingen en god signaleffekt til både investorer og bank. Det har også blitt sagt at Aalberg Audio er de eneste som har mottatt prisen to ganger.

Rune Aalberg Alstad, daglig leder.

AssiStep

Tilskudd: 250 000 kr
År: 2014

AssiStep er et hjelpemiddel som skal gi mennesker ekstra støtte og trygghet i trapper. Trappeassistenten er en mekanisk løsning som består av et gelender som festes til veggen, og et håndtak du skyver foran deg på vei opp eller ned trappen.

– Tildelingen av prisen betydde mye for oss. Vi kunne nå viktige milepæler i produktutviklingen raskere. Dette, samt omtalen, gjorde det også lettere å få inn egenkapital.

Halvor Wold, daglig leder.

Foto: AssiStep

PAI - Personal Activity Index

Tilskudd: 250 000 kr
År: 2014

Aktivitetsmåleren PAI er utviklet av et forskerteam fra NTNU, med teknologi som baserer seg på data fra HUNT-studien (Den store helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag). PAI gir brukeren et konkret måltall som viser om brukeren har vært aktiv nok, uavhengig av hvilken form personen er i. Det ukentlige målet oppnås ikke med antall skritt, men ut ifra en formel som tar utgangspunkt i pulsen.

– Det er en underdrivelse å si at tildelingen har vært viktig for oss. Det er lite tidligfasekapital tilgjengelig – i Norge generelt og i Trondheim særlig tydelig. Et slikt stipend er derfor unikt.

Christian Gutvik, daglig leder.

Seram Coatings

Tilskudd: 500 000 kr
År: 2014

Seram Coatings utvikler overflatebelegg av et av verdens hardeste materialer – Silisiumkarbid. Stoffet vil kunne øke levetiden på en rekke mekaniske og industrielle applikasjoner. Seram Coatings er de første på markedet til å lage overflatebelegg med dette materialet.

– Tildelingen av Adolf Øiens Etablererstipend var veldig positivt for oss – dette har vært av uvurderlig betydning.

Gisle Østereng, daglig leder.

Foto: synlig.no/ Erik Børseth

Næringsforeningen i Trondheim

Rendra AS

Tilskudd: 500 000 kr
År: 2013

NTNU-gründerne som står bak Rendras forretningsideer,  har utviklet verktøy som gjør digitale 3D-modeller lettere tilgjengelig – via lesebrett eller mobiltelefon. Dette fører til mer effektiv samhandling, mer tid til å jobbe operativt, og gir bedre kommunikasjon mellom fagfolk på byggeplassen.