Allmennyttige formål, kunst og kultur

Adolf Øiens Fond for almennyttige formål støtter kunst og kultur.
Herunder kommer studieformål for unge kunstnere, debut- eller presentasjonskonserter til pianister, musikklivet og her særlig orkestral musikk samt yrkespianister over 50 år.
Mottakere av utdelinger fra stiftelsen skal ha en slik tilknytning til Trondheim og omegn at tildelinger fra stiftelsen antas å ville få ringvirkninger for byen og omegn.
Styret i stiftelsen fatter vedtak om økonomisk støtte hvert andre år.

Utdelinger til formålet skjer hvert 2. år. 

Søknadsperioden er over for 2023.

Les mer her om plan for utdelinger