Allmennyttige formål, kunst og kultur

Adolf Øiens Fond for almennyttige formål støtter kunst og kultur.
Herunder kommer studieformål for unge kunstnere, debut- eller presentasjonskonserter til pianister, musikklivet og her særlig orkestral musikk samt yrkespianister over 50 år.
Mottakere av utdelinger fra stiftelsen skal ha en slik tilknytning til Trondheim og omegn at tildelinger fra stiftelsen antas å ville få ringvirkninger for byen og omegn.
Styret i stiftelsen fatter vedtak om økonomisk støtte hvert andre år.

Søknadsfristen i 2021 er satt til 30. september.

Les mere her om plan for utdelinger.

Allmennyttige formål, kunst og kultur

 • Kontaktinformasjon

 • Hvis tiltaket matcher flere profiler/sektorer, velg den du mener ligger nærmest
 • Dokumentasjon


  Det er viktig at du sender inn dokumentasjon sammen med søknaden. All dokumentasjon lastes opp som en pdf fil. Det er også mulig å ettersende dokumentasjon i epost til kontakt@oienfond.no. Da som 1 pdf fil.
 • Dra og slipp filer her, eller
  Accepted file types: pdf, Max. file size: 128 MB, Max. files: 5.
   Punkter som må være med i søknaden: Tiltak det søkes støtte til. Beskrivelse av målsetting for tiltaket. Plan for når tiltaket igangsettes og gjennomføres. Hvor stor del av tiltaket det søkes støtte til vil bli finansiert av andre - og i så fall hvem? Plan for finansiering.