Vi bidrar med kapital som utvikler Trondheim.

Verdiskaping siden 1918

I 100 år har vi støttet enkeltmennesker og prosjekter som har satt verdifulle fotavtrykk i byen vår

 • 450 millioner
  samlet kapital pt.

 • 33
  mottakere av etableringstilskudd.

 • 280 millioner
  i tilskudd til gode formål per. 2018.

 • 516
  mottakere av reisestipend.