Allmennyttige Formål

Adolf Øiens Fond for allmennyttige formål støtter allmennyttige tiltak.
Vi har siden 1970-tallet gitt donasjoner til religiøse, kulturelle og allmennyttige formål i Trondheim og omegn.
Mottagere av donasjoner skal ha en slik tilknytning til Trondheim og omegn at tildelinger fra stiftelsen antes å ha ringvirkninger for byen og omegn.

Våre navngitte mottakere er:

  • Røde Kors
  • Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim
  • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
  • Trondhjems Kunstforening
  • Svenska Kyrkan
  • Sanitetsforeningen

Andre ikke navngitte organisasjoner, er også velkommen til å søke støtte.
Våre donasjoner retter seg mot prosjekter og tiltak innenfor helse- og omsorg, barn og eldre, dyrebeskyttelse, kirkelige formål, kultur, kunst, idrett, park og annen utsmykning av byen.
Alle søkere må oppgi organisasjonsnummer.

Styret i stiftelsen fatter vedtak om økonomisk støtte en gang i året.

Søknadsfrist er  01.05.2024.

Les mer her om kriterier for søknad om støtte