Etablererstipendet

Adolf Øiens Fond for Næringsutvikling stiller gjennom Etablererstipendet kapital til rådighet for gründere og innovative prosjekter i Trondheim og omegn.
Etablererstipendet ble innstiftet i 2009, og gjennom våre donasjoner ønsker vi å bidra med kapital til gründervirksomhet og innovative prosjekter som kan bli morgendagens vekstselskaper. Kravet til mottakere er at virksomheten skal være etablert av personer som har fullført en mastergrad innen økonomi og/eller teknologi – primært fra NTNU, og at forretningskonseptet skal ha potensial til å skape ringvirkninger i Trondheimsregionen. FNs bærekraftsmål har prioritering for tildelinger fra Adolf Øiens Fond for Næringsutvikling, og vil bli hensyntatt i behandlingen av søknadene.

Alle søkere må oppgi organisasjonsnummer.

Styret i stiftelsen fatter vedtak om økonomisk støtte en gang i året.

Søknadsfrist til Etablererstipendet 2024 er 31.05.

Søknadsportalen åpner 01.03.2024.

Vedtekter Adolf Øiens Fond for Næringsutvikling

 • Jeg bekrefter at selskapet eller sentrale eiere er bosatt i Trondheim og omegn.
 • Detaljer

 • Sjekk om du kan søke næringsutvikling

 • Hvordan vil prosjektet bidra til ringvirkninger i regionen?
 • Hva er din merverdi av midlene?
 • Dere kan laste opp ett vedlegg på inntil 8 A4 sider. Vedlegget bør gi en nærmere beskrivelse av følgende områder:

  Markedssituasjon og selskapets markedspotensiale
  Kjernekompetanse/teknologi som ligger til grunn eller utvikles
  Mulighet for skalering/industrialisering
  Team/organisasjon
  Økonomi/finansiering/budsjett

  Filformat må være pdf, og maks størrelse 20MB

  Dra og slipp filer her, eller
  Accepted file types: pdf, Max. file size: 20 MB, Max. files: 5.
  • Det vil bli innhentet nærmere informasjon fra de mest aktuelle mottakerne, samt gjennomført intervju som del av utdelingsprosessen.