Etablererstipendet

Adolf Øiens Fond for Næringsutvikling stiller gjennom Etablererstipendet kapital til rådighet for gründere og innovative prosjekter i Trondheim og omegn.
Etablererstipendet ble innstiftet i 2009, og gjennom våre donasjoner ønsker vi å bidra med kapital til gründervirksomhet og innovative prosjekter som kan bli morgendagens vekstselskaper. Kravet til mottakere er at virksomheten skal være etablert av personer som har fullført en mastergrad innen økonomi og/eller teknologi – primært fra NTNU, og at forretningskonseptet skal ha potensial til å skape ringvirkninger i Trondheimsregionen. FNs bærekraftsmål har prioritering for tildelinger fra Adolf Øiens Fond for Næringsutvikling, og vil bli hensyntatt i behandlingen av søknadene.

Alle søkere må oppgi organisasjonsnummer.

Styret i stiftelsen fatter vedtak om økonomisk støtte en gang i året.

Søknadsfrist til Etablererstipendet 2024 var 31.05.

Vedtekter Adolf Øiens Fond for Næringsutvikling