Ideelle formål
Brygga i Trondheim
/ Ideelle formål

Allmennyttige formål

Vi stiller kapital til rådighet for kunst, kultur, religiøse, kulturelle og allmennyttige formål i Trondheim og omegn.

Trøndelag Reiseliv ved Festivaldestinasjon Trøndelag

Tilskudd: 175.000 kr
År: 2018

Festivaldestinasjon Trøndelag skal gjennom sitt arbeid øke antall nasjonale og internasjonale besøkende til til Trønderske festivaler og arrangement. Midlene skal brukes til utvikling av nettsiden festivaldestinationtrondelag.no som er et delprosjekt i større regional reiselivssatsing.

- Festival Destination Trøndelag sitt viktigste verktøy er nettsiden vår. Uten støtten fra Øien Fond hadde vi ikke kunnet videreutvikle nettsiden slik at et økt antall nasjonale og internasjonale besøkende kommer til Trønderske festivaler og arrangement.

Hilde Lyng, styringsgruppeleder i Festival Destination Trøndelag

Trondhjems Kunstforening

Tilskudd: 171.000 kr
År: 2018

Kunstforeningen har siden 1997 vært lokalisert i den ærverdige bispeboligen i Stage Bispegata 9 A. Foreningen har gjennom mange år drevet modernisering av lokalene. Gallerirommene i andre etasje er allerede oppgradert, og framstår nå som el-sikre, delikate og attraktive. Midlene fra Adolf Øiens Fond skal gå til å ferdigstille oppgradering av det elektriske anlegget i andre etasje.

- Trondhjems Kunstforening har fått midler til å ferdigstille oppgraderingen av det elektriske anlegget i 2. etasje i foreningens eiendom Bispegata 9 A. Dette gjelder te-kjøkken, gangarealer og toalett som gjenstår for å få fullført utskiftingen av et eldre elektrisk anlegg i etasjen. Vi har valgt å kalle rommene for Back Stage, siden vi tidligere har oppgradert gallerirommene der det vises kunst i. Inkludert i oppgraderingen er nedskrelling av gamle ledninger, maling og utskifting av armaturer og hvitevarer.

Inger Marie Bakken

Diana Lindbjerg

Salem Menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim

Tilskudd: 175.000 kr
År: 2018

22B Kontaktsenter drives av Salem, og har vært i drift siden 2004. De driver forebyggende arbeid blant risikoutsatt ungdom i Trondheim sentrum. 22B retter sitt arbeid mot ungdom i alderen 15-21 år, som står i fare for negativ utvikling i forhold til rus og kriminalitet, og som er i ferd med å falle utenfor viktige arenaer som hjem, skole/arbeid og fritid. 22B har et bredt tilbud med treffsted, individuell oppfølging, dagtilbud på Sørem Gård og aktiviserings- og arbeidstrening for ungdom. Tilskuddet fra Adolf Øiens Fond skal brukes til å øke antallet ansatte ressurser og til ulike aktiviteter på treffstedet.

- Støtten fra Adolf Øien gir oss mulighet til å få mer tid til hver enkelt ungdom

Astrid Homme Utgaard

Trondhjems Skiskyttere

Tilskudd: 175.000 kr
År: 2018

Trondhjems skiskyttere skal bruke pengene til å utvide / legge om løypenettet på Saupstad skistadion, for å øke sikkerheten ved å endre innkomst til stadion. De ønsker også å gjøre løypene bedre for de yngste, ved å etablere en lengre løype med en flatere profil

- Rekruttering er grunnstammen i alle idrett. Anleggene vi bygger må passe for barn og ungdom og gi de utfordringer som de kan mestre og vokse på.

Hilde Marit Hauge

John Alan Haugen

Hommelvik Idrettslag

Tilskudd: 50.000 kr
År: 2018

Hommelvik Guts er et fotballag i Hommelvik for de som ikke har noe lag å spille på. Hovedformålet er å unngå utenforskap. Laget består av en kjerne på ca 25 ungdommer i aldersgruppen 12-27 år, men har ingen grenser for hvem som kan delta på treningene. Guts har som mål å bidra til mestringsfølelse for alle, uavhengig av kjønn, alder, diagnose eller kulturell bakgrunn.

- For Hommelvik Guts betyr denne støtten at vi kan finne nye arenaer for å finne Mestringsfølelsen. Vi har deltatt i Hommelvik Guts Awards, spilt inn egen sang og tur til Rypetoppen.

Sverre Ness

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS)

Tilskudd: 184.000 kr
År: 2018

Pengene skal brukes til et prosjekt for elever i videregående skole i Trondheim, og tema er bærekraft. Satsningen har fått navnet «Bærekraftig utvikling – ung generasjon» og tar elevene med til forskningsfronten innenfor bærekraftige handlingsalternativer, gjennom prosjektarbeid og deltagelse på NTNUs vitenskapsfestival i juni 2019.

- Midlene fra Adolf Øiens fond gjør oss i stand til å invitere elever i videregående skole til et prosjekt som fokuserer på løsninger innen bærekrafutfordringer. Elevene får tilgang til forskere fra ulike fagfelt som i det daglige arbeider med tematikken, både gjennom prosjektarbeidet og gjennom deltakelse ved NTNUs Vitenskapsfestival. Vi i DKNVS når fram til en målgruppe vi sjelden møter på våre vanlige formidlingsarenaer.

Merete Røskaft

Merete Røskaft

Barn som turner ved Trondhjems Turnforening

Trondhjems Turnforening

Tilskudd: 150 000 kr
År: 2015

Trondhjems Turnforening er en av landets eldste idrettsforeninger med medlemmer fra 1-90 år. Foreningen drifter blant annet en av landets eldste idrettsbygg. I 2015 fikk turnforeningen støtte til å bytte om til LED-belysning i denne hallen.

 

 

Sportsklubben Freidig

Tilskudd: 90 000 kr
År: 2016

Sportsklubben Freidig er et fler-idrettslag med aktiviteter innen fotball, håndball, orientering, ski og friidrett i flere aldersklasser. Klubben er eier av klubbhytta Fjellsætra i Bymarka. Hytta har vært et samlepunkt for flere generasjoner i Freidigklubben. I 2016 måtte hytta stenges på grunn av råteskader. Klubben søkte om støtte til rehabilitering av hytta.

– Prisen har hjulpet oss med å fullføre vår drøm om å få satt klubbhytta vår i god stand - både innvendig og utvendig.

Mona Østgård, daglig leder Sportsklubben Freidig.
En hytte på fjellet i skogen, med snø rundt.
Lucia kor som synger i Nidarosdomen

Svenska Kyrkan

Tilskudd: 70 000 kr
År: 2016

Svenska Kyrkan i Norge er en samlingsplass hvor alle er velkomne. I 2016 søkte Svenska Kyrkan i Trondheim om midler til gjennomføring av en Luciafeiring i Nidarosdomen, med gudstjeneste og kor. Gudstjenesten samler svensker i Trondheim, og i 2016 satt 1 400 personer samlet for å høre på Lucias budskap om hvordan lyset vinner over mørket i verden.

– Tack vare Adolf Øiens generösa bidrag fick vi möjlighet att fira svensk Lucia i Nidarosdomen tillsammans med Jämtlands musikgymnasium. Tusen tack för att ni gjorde detta möjligt!

Anna Runesson, prest Svenska Kyrkan.

Sverresborg Kirkesenter

Tilskudd: 150 000 kr
År: 2016

Sverresborg Kirkesenter ble etablert i 2014 for å gi kirken i menigheten et nødvendig samlingssted. Senteret kan brukes til gudstjenester, dåp, vielser og begravelser, i tillegg til utstillinger, møter og andre begivenheter. Menigheten søkte om prosjektmidler til tiltak for kirkesenteret.

– Kirkesenteret har vært en stor suksess og vi har mye mer aktivitet enn vi trodde vi skulle få. Å få inn nye penger har derfor betydd mye for oss. Det har gjort at vi kan gå til anskaffelse av ting og utstyr vi trenger for å håndtere den store aktiviteten.

Aud Singstad, Menighetsforvalter
Sverresborg Kirkesenter, en moderne bygning omringet av snø

Lademoen kirke

Tilskudd: 100 000 kr
År: 2015

Lademoen menighet ønsket å bygge en katedral for barn for å få mer barneaktiviteter inn i Lademoen kirke. «Barnas katedral» skal være et sted der barn møter det hellige og får oppleve og utforske kirkerommet.

– Ved hjelp av prisen klarte vi å åpne kirken mot barna og skape et godt grunnlag for det videre arbeidet.

Stein Ellinggard, Sokneprest i Lademoen kirke

Senter for tidligmusikk

Tilskudd: 90 000 kr
År: 2015

Senter for tidligmusikk søkte om støtte til gjennomføring av festivalen Barokkfest. Festivalen er Norges ledende festival for barokk- og tidligmusikk. Hvert år i månedsskiftet januar-februar samler festivalen fremragende musikere, ensembler og orkestre fra hele Europa for en uke med konserter som tiltrekker seg publikum fra hele Norge.

– Tildelingen gjorde det mulig for Barokkfest å sette opp operaen Pygmalion i Trondheim. Oppsetningen brakte den klassiske myten om stenhuggeren Pygmalion til Nidarosdomens stenhuggerverkset hvor operaen ble satt opp med verdensledende solister og fullt orkester.

Martin Wahlberg, daglig leder for Senter for tidligmusikk/ Barokkfest
Dirigent under Barokkfestival