Ideelle formål
Brygga i Trondheim
/ Ideelle formål

Allmennyttige formål

Vi stiller kapital til rådighet for religiøse, kulturelle og allmennyttige formål i Trondheimsregionen.

Barn som turner ved Trondhjems Turnforening

Trondhjems Turnforening

Tilskudd: 150 000 kr
År: 2015

Trondhjems Turnforening er en av landets eldste idrettsforeninger med medlemmer fra 1-90 år. Foreningen drifter blant annet en av landets eldste idrettsbygg. I 2015 fikk turnforeningen støtte til å bytte om til LED-belysning i denne hallen.

 

 

Sportsklubben Freidig

Tilskudd: 90 000 kr
År: 2016

Sportsklubben Freidig er et fler-idrettslag med aktiviteter innen fotball, håndball, orientering, ski og friidrett i flere aldersklasser. Klubben er eier av klubbhytta Fjellsætra i Bymarka. Hytta har vært et samlepunkt for flere generasjoner i Freidigklubben. I 2016 måtte hytta stenges på grunn av råteskader. Klubben søkte om støtte til rehabilitering av hytta.

– Prisen har hjulpet oss med å fullføre vår drøm om å få satt klubbhytta vår i god stand - både innvendig og utvendig.

Mona Østgård, daglig leder Sportsklubben Freidig.
En hytte på fjellet i skogen, med snø rundt.
Lucia kor som synger i Nidarosdomen

Svenska Kyrkan

Tilskudd: 70 000 kr
År: 2016

Svenska Kyrkan i Norge er en samlingsplass hvor alle er velkomne. I 2016 søkte Svenska Kyrkan i Trondheim om midler til gjennomføring av en Luciafeiring i Nidarosdomen, med gudstjeneste og kor. Gudstjenesten samler svensker i Trondheim, og i 2016 satt 1 400 personer samlet for å høre på Lucias budskap om hvordan lyset vinner over mørket i verden.

– Tack vare Adolf Øiens generösa bidrag fick vi möjlighet att fira svensk Lucia i Nidarosdomen tillsammans med Jämtlands musikgymnasium. Tusen tack för att ni gjorde detta möjligt!

Anna Runesson, prest Svenska Kyrkan.

Sverresborg Kirkesenter

Tilskudd: 150 000 kr
År: 2016

Sverresborg Kirkesenter ble etablert i 2014 for å gi kirken i menigheten et nødvendig samlingssted. Senteret kan brukes til gudstjenester, dåp, vielser og begravelser, i tillegg til utstillinger, møter og andre begivenheter. Menigheten søkte om prosjektmidler til tiltak for kirkesenteret.

– Kirkesenteret har vært en stor suksess og vi har mye mer aktivitet enn vi trodde vi skulle få. Å få inn nye penger har derfor betydd mye for oss. Det har gjort at vi kan gå til anskaffelse av ting og utstyr vi trenger for å håndtere den store aktiviteten.

Aud Singstad, Menighetsforvalter
Sverresborg Kirkesenter, en moderne bygning omringet av snø

Lademoen kirke

Tilskudd: 100 000 kr
År: 2015

Lademoen menighet ønsket å bygge en katedral for barn for å få mer barneaktiviteter inn i Lademoen kirke. «Barnas katedral» skal være et sted der barn møter det hellige og får oppleve og utforske kirkerommet.

– Ved hjelp av prisen klarte vi å åpne kirken mot barna og skape et godt grunnlag for det videre arbeidet.

Stein Ellinggard, Sokneprest i Lademoen kirke

Senter for tidligmusikk

Tilskudd: 90 000 kr
År: 2015

Senter for tidligmusikk søkte om støtte til gjennomføring av festivalen Barokkfest. Festivalen er Norges ledende festival for barokk- og tidligmusikk. Hvert år i månedsskiftet januar-februar samler festivalen fremragende musikere, ensembler og orkestre fra hele Europa for en uke med konserter som tiltrekker seg publikum fra hele Norge.

– Tildelingen gjorde det mulig for Barokkfest å sette opp operaen Pygmalion i Trondheim. Oppsetningen brakte den klassiske myten om stenhuggeren Pygmalion til Nidarosdomens stenhuggerverkset hvor operaen ble satt opp med verdensledende solister og fullt orkester.

Martin Wahlberg, daglig leder for Senter for tidligmusikk/ Barokkfest
Dirigent under Barokkfestival