/ Økonomisk utdanning

Akademisk entreprenørskap

Adolf Øien Fond er en økonomisk bidragsyter for at Trondheim og omegn skal ha den beste og mest fremtidsrettede økonomiske utdanningen i Norge.

Reisestipender

Tilskudd: 10 000 - 25 000 kr
År: Løpende

Reisestipend blir hovedsakelig utdelt til bachelorstudenter fra NTNU Handelshøyskolen som skal ta mastergrad i utlandet. Det blir også utdelt reisestipend til videregående studier i bedriftsøkonomiske fag og varehandel.

 

– Utenlandsoppholdet i New York ble inngangsbilletten til en internasjonal karriere.

Tidligere student, NTNU Handelshøyskolen.

NTNU Handelshøyskolen

Tilskudd: 100 millioner (nåverdi)
År: 1918-d.d

Adolf Øiens Fond har vært en sentral økonomisk bidragsyter for å realisere visjonen om å etablere en Handelshøyskole i Trondheim. Siden 1918 har Adolf Øiens Fond bidratt med tilskudd i størrelsesorden 100 millioner kroner.