Stiftelsen Karen og Adolf Øiens Aldershjem

Stiftelsen Karen og Adolf Øiens Aldershjem har som formål å støtte eldreomsorg i Trondheimsregionen. Vi ønsker å bidra til tiltak som forbedrer livskvaliteten for eldre, som går ut over det offentliges ansvar.

For å motta støtte fra stiftelsen, må søkere ha en tilknytning til Trondheim og omegn. Dette sikrer at våre bidrag styrker regionen og kommer lokale innbyggere til gode.

Vi har gleden av å kunngjøre at styret har vedtatt å dele ut inntil 1 million kroner i 2024 til prosjekter og tiltak som fremmer eldreomsorg.

Velkommen som søker!

 

Krav til søknad:

  • Alle søkere må oppgi organisasjonsnummer.

Søknadsfrist:

  • 15. september 2024.

Vi oppfordrer alle kvalifiserte organisasjoner til å søke og være med på å gjøre en forskjell for eldre i vårt lokalsamfunn.