Markerer 100-års jubileum med rekordstore utdelinger

Stiftelsene er inne i en reorganiseringsprosess, og vi vil ikke gjennomføre utdelinger nå i 2017. Dette omfatter Generalkonsul Adolf Øiens Kapitalfond – Etablererstipendet, Generalkonsul Adolf Øiens Donationsfond og Trondhjems Stipendiefond. Vi tar imot søknader igjen over nyttår, og kommer sterkere tilbake i 2018 med jubileumsutdelinger i forbindelse med vårt 100-års jubileum.