Adolf Øiens Fond moderniserer stiftelsen: Skal bruke mer tid på gode formål og mindre på administrasjon

Adolf Øiens Fond moderniserer stiftelsesformen. Ønsket er å bruke mer tid på formålet; å bidra med kapital til utvikling av Trondheim.

Vi får en struktur som er slankere, med færre styrer og styremedlemmer. Vi reduserer fra fem til fire stiftelser, og fra fem til tre styrer. Dette gjør at vi får mer tid til å jobbe med gode tiltak i regionen, sier Siri M. Rønning, daglig leder i Adolf Øiens Fond.

Vil bruke mer tid i markedet og mindre tid i styrerommet

Både etablert næringsliv og gründermiljøene i regionen kan forvente å se mer av Adolf Øiens Fond i tiden fremover, i følge Rønning.
-Mindre tid i styrerommet betyr mer tid til å være ute i markedet, og mulighet til å kjenne både næringsliv og øvrige målgrupper på pulsen.

Dagens stiftelser har et behov for å tenke annerledes enn før

I 2016 la regjerningen frem forslag til endringer i Stiftelsesloven. Målet var å modernisere stiftelsene, slik at de drives mer effektivt.
– Stiftelser en litt snedig organiseringsform. En stiftelse har en eierløs formålskapital. En konsekvens av det kan være at stiftelser stivner og blir litt for rigid i formen. For å unngå dette har vi forenklet strukturen slik at vi skal få mer tid til å jobbe med fondets formål, sier Rønning.

Adolf Øiens Fond er 100 år i 2018. Kan det by på utfordringer at vedtekter og formål stammer fra en annen tid?
– Det kan være en utfordring. Heldigvis har vi et testament som er tydelig, og en stifter som var fremsynt i det han jobba for. Formålene står seg godt i 2018. Næringsutvikling, utdanning, kultur og byutvikling er ikke mindre aktuelt i dag enn på 1900-tallet. Formuleringene i vedtektene har vi derimot måttet modernisere. For eksempel het det tidligere at mottakere av tilskudd skulle være” unge hederlige mend”. I dag er naturligvis både unge og eldre kvinner like velkomne til å søke.

Dere har vært gjennom en søknadsprosess hos Stiftelsestilsynet i forbindelse med reorganiseringen, kan du si litt om dette?
– Dette er en prosess vi har jobbet med det siste halvannet året, og som vi sluttførte rett før jul i 2017. Vi har hatt et godt samarbeid med Stiftelsestilsynet under hele prosessen. Vi fikk et raskt vedtak, og de har godkjent hele reorganiseringsprosessen vår. Det er fortsatt noen ting som gjenstår, men i løpet av et par måneder vil den nye strukturen være operativ.

Ønsker mangfold i styrene

Rønning kan fortelle at Adolf Øiens Fond er en av få stiftelser som bare har eksternt utnevnte styremedlemmer. Snart skal det oppnevnes nye styremedlemmer, og fondet er tydelige på at de ønsker mangfold i styrerommet.
– De utnevnte i våre styrer er personer som representerer formålene. I Adolf Øiens Fond har vi sentrale utnevnte styremedlemmer fra blant annet Næringsforeningen, NTNU Handelshøyskolen og NTNU, sier daglig leder i fondet.

– Vi har nå satt i gang en prosess med oppnevnelse av nye styremedlemmer. Vi er klare på at vi ønsker en god balanse mellom alder, utdanning, kjønn og etnisitet. Samtidig er vi avhengig av at de som er oppnevnt er sitt ansvar bevisst, avslutter daglig leder Siri Merethe Rønning.