Benytter 100-års jubileum til å se fremover

Adolf Øiens Fond velger å bruke 100 års-jubileet i 2018 til å se fremover mot 100 nye år med aktiviteter som skal bidra til å videreutvikle Trondheim.

– Vi bruker jubileet som en mulighet til å modernisere Adolf Øiens Fond. Vi har brukt tid på hvordan vi skal organisere oss for å ivareta formålene på en god måte i fremtiden. Vi har jobbet med identiteten til Fondet, og vi har styrket vår digitale tilstedeværelse, Nå skal vi bli tydeligere på hvem vi er, og hvilken rolle vi har i Trondheim, sier daglig leder i fondet Siri M. Rønning.

Hvordan feirer dere jubileet?
– Vi ønsker å markere de hundre årene som har gått siden etableringen i 1918. Adolf Øien var en sentral person i Trondheims næringsliv og politiske miljø. Det er en spennende historie fra flere perspektiver, og den skal vi ta med oss videre. Blant annet vil vi lansere en biografi om Adolf Øien og Fondets historie, og vi jobber med å fremstille Adolf og Karens leilighet i samarbeid med Sverresborg Museum.

– Historien skal vi ikke glemme, men jeg vil si at det blir vel så viktig å bruke jubileet som et springbrett for å aktualisere Adolf Øiens Fonds rolle og aktualitet i Trondheim i dag. Ett av tiltakene er et samarbeid med Næringsforeningen om fire debattmøter som tar for seg dagsaktuelle problemstillinger. Temaene på hver av debattene er knyttet til formålene vi jobber for: Høyere økonomisk utdanning, næringsliv og ideelle formål. På slutten av året syr vi det hele sammen med en tradisjonell jubileumsmarkering.

Hvordan jobber dere for å treffe de unge, som kanskje ikke har et forhold til Adolf Øiens Fond i dag?
– Vi må være tydelig i vår rolle, og vi må være til stede der de yngre generasjonene er – også digitalt. Tiltak og aktiviteter som var riktig for 10-20 år siden, er ikke nødvendigvis riktig i dag.

Rønning peker på studentmiljøet i Trondheim som en viktig gruppe å knytte sterkere relasjoner til.
– Et eksempel er debattmøte på NTNU Handelshøyskolen i Mars, hvor vi legger til rette for at studenter, næringsliv og lærekrefter kan møtes for å diskutere fremtidens økonomiutdanning, avslutter hun.