Utdelinger til NTNU Handelshøyskolen i 2018

Adolf Øiens Fond har vedtatt å foreta en samlet utdeling til NTNU Handelshøyskolen for 2018 på 398.500 kroner. Midlene deles ut til følgende prosjekter:

Florentina Paraschiv – Forskningsprosjekt Energi og finansiering – NOK 100.000,-

Frode Nyeng – bokutgivelse «Forbrukerforståelse» – NOK 30.000,-

Terje Berg – Empirisk analyse av økonomistyringsfunksjonens rolle i påvirkning avvirksomhetens lønnsomhet – NOK 67.500,-

Ekaterina Bjørnås – Forskningsprosjekt Verdiskaping gjennom nettverk ogrelasjoner – Lederteam og styrer i innovasjons- og teknologibaserteoppstartbedrifter – NOK 51.000,-

Anders Berg Olsen m.fl – Utviklingsprosjekt digitale undervisningsverktøy iregnskaps- og revisjonsfag – NOK 150.000,-