Assistep – Trappeassistenten som skal redde liv

Hvert år blir 30.000 mennesker skadet av fall i trapp, bare i Norge. Tidligere studenter ved NTNUs Entreprenørskole har utviklet en trapperullator som skal gjøre det tryggere og enklere for eldre og bevegelseshemmede å ferdes i trappene.

Hjelper folk å holde seg i aktivitet, og å bo lenger hjemme.

Ifølge markedssjef i Assistep, Eirik Medbø, er produktet et hjelpemiddel for personer som kan gå i trapp, men som sliter med balanseproblemer. Assistep er rett og slett en rullator til bruk i trapp som brukes både som hjelp for fremkomst i hjemmet, men også på institusjoner hvor det er vanlig å bruke trapp i balansetrening.

– Det er det eneste produktet på markedet som ikke krever store tilpasninger av boligen, eller at du bytter bolig. Der så vi et reelt og udekket behov, for trappa er en god kilde til hverdagsaktivitet og en bedre helse for mange, sier Medbø.

Assistep, trappeassistent.
Assistep er et hjelpemiddel som skal gi mennesker ekstra støtte og trygghet i trapper. Trappeassistenten er en mekanisk løsning som består av et gelender som festes til veggen, og et håndtak du skyver foran deg på vei opp eller ned trappen.
Fikk ideen i forbindelse med en skoleoppgave

I 2012 satt tre studenter på NTNU og jobbet med et skoleprosjekt. I forbindelse med prosjektet fikk de tre studentene fatt i en forskningsrapport fra Inomed som belyste problemer med fall i trapp.

– Halvor, Ingrid og jeg startet dette som en skoleoppgave på NTNU. Vi kom over en studie som viste at 30.000 mennesker i Norge skades av fall hvert år, og at 50 personer dør som en følge av fall i trapp, sier markedssjef Eirik Medbø.

Her ønsket studentene å gjøre en forskjell, dermed begynte ideene til Assistep å spire, og gründerselskapet Assitech ble startet opp.

Lyktes med tidlig brukerinvolvering og sterke støttespillere

En vanlig feil flere gründere gjør er å vente for lenge med å involvere kundene. Dette var gjengen bak Assistep bevisste på, og de startet tidlig med å involvere brukerne. Etter et halvt år med intervjuer og innsikt i problemet, begynte de å lage prototyper på et verksted på NTNU.

– Vi testet prototypene med fagpersonell, og etterhvert med brukere. Etter å ha testet og gjort endringer, hadde vi en prototype klar sommeren 2013 som fungerte bra, og som fikk gode tilbakemeldinger.

Men enda var ikke produktet klar for produksjon. Å få prototypen gjort om til et ferdig produkt innebar mye tid og mange justeringer. Det var på denne tiden at de mottok Etablererstipendet fra Adolf Øiens Fond, på 250.000 kroner. Tildelingen kom på et kritisk tidspunkt, i følge markedssjef Erik Medbø.

– På dette tidspunktet holdt vi på å gjøre om en bra prototype til et godt produkt. Vi trengte investeringer inn for å holde produksjonen i gang, slik at vi kunne klare å komme oss på markedet. Pengene vi fikk i forbindelse med tildelingen var utrolig viktig for at vi lyktes i å få ut et bra produkt året etter, i 2015, sier Medbø.


Brukere føler seg tryggere og går mer

I dag har de kommet godt i gang med både produksjon og distribusjon, og de har fått gode tilbakemeldinger. Hovedmålet er at brukerne skal føle seg trygge og stabile når de bruker produktet.

– Folk som kanskje har kviet seg for å gå i trappene før, sier at de går mer i trappene etter at de fikk Assistep. De slipper å planlegge hverdagen for å gå i trappa.

Satser internasjonalt i et potensielt stort marked

Assitech anslår en potensiell brukermasse på rundt 5000 i Norge, og opp mot 500.000 ute i Europa. I dag selger de produktet i Norge, Sverige, Nederland, Tyskland og Østerrike.

– Nå fokuserer vi på å lykkes i Tyskland, som har et av verdens største markeder på slike hjelpemidler. Det produktet som er mest utbredt nå er trappeheisen. Vi ønsker med tid og stund at vårt produkt skal bli like kjent som en trappeheis, og at det skal være naturlig at man ser på måter å fortsette å gå i trappa, fremfor å slutte å gå i den.

Gründerne er godt fornøyd med dit de er kommet i dag, men med tiden ønsker de å komme seg lenger og få større utbredelse og gjennomslag i markedene sine.

– Fremover vil vi fokusere både på utvikling og utviding. Vi vil fortsette å utvide til Vest-europeiske land, og etter hvert til Canada og USA. Også ønsker vi å fylle på med produkter som er tilgrensende til det produktet vi har, som kan muliggjøre at enda svakere brukergrupper kan fortsette å gå i trapper, avslutter Eirik Medbø.