Næringsutvikling i Trondheimsregionen: Debattmøte 31. mai

Hva skal til for å få til næringsutvikling i Trondheimsregionen? Adolf Øiens Fond i samarbeid med Næringsforeningen i Trondheimsregionen og Tequity Cluster vil sette fokus på disse problemstillingene torsdag 31. mai.

Impelloanalysen sier at det er mange oppstart/vekstselskaper i Trondheimsområdet og Næringsforeningens finanskartlegging sier at det er mye investorkapital. Likevel; hvorfor sliter unge oppstartbedrifter fortsatt med å skaffe investorer/kapital? Hvorfor klarer så få selskaper å skalere sin virksomhet? Og hva skal til for at regionen bedre skal utnytte de konkurransefortrinnene og mulighetene vi har?

Vi arrangerer debattmøte for å diskutere disse spørsmålene. Møtet vil bli avholdt hos Work-Work, torsdag 31. mai fra 08.00-10..30. Meld deg på arrangementet her. 

Det serveres enkel frokost. Selve programmet starter kl. 08.00.

Velkommen
v/Siri Merethe Rønning, Adolf Øiens Fond

Noen korte innlegg:

Er teknologi et mål eller et virkemiddel?
v/Jan Biti, CoFounder

Når regnestykket ikke går opp
v/Jon Ragnar Viggen, Impello

Tequity Cluster – hvordan skal man ta rollen som klynge og katalysator?
v/Espen Gressetvold, Tequity Cluster

Kaffepause

Debatt med innlederne
debattleder Lasse Berre, Berre AS

Avslutning/oppsummering
v/Siri Merethe Rønning, Adolf Øiens Fond

Møteleder
Lasse Berre, Berre AS
Foredragsholder

Her kan du melde deg på