Barnas Katedral: Sokneprest i Lademoen, Stein Ellinggard kirke under en gudstjeneste de har navngitt” Kirkeskipet” for barn fra 0-3 år.

Barnas Katedral – Lademoen kirke

I Lademoen kirke har de et spesielt fokus på barn. Barnas Katedral presenter forestillinger, gudstjenester og andre aktiviteter for og av barn. Det skal være et sted der barn møter det hellige og får oppleve og utforske kirkerommet.

Barnas Katedral er et eget prosjekt i Lademoen kirke. Kirken ønsket å ha et bredt menighetsliv med mennesker i alle aldre, og ønsket derfor å bygge en katedral for barn for å få mer barneaktiviteter inn i Lademoen kirke.

– Vi kom frem til at vi måtte tenke nytt rundt hva kirken skulle være. Det var slik vi bestemte oss for å ha et spesielt fokus på barn, sier Stein Ellinggard som er sokneprest ved Lademoen kirke.

På sikt ønsker Lademoen menighet å etablerere Barnas Katedral som et by-overgripende arbeid i Trondheim, slik at de andre menighetene i regionen ser på det som en ressurs og et etablert sted for å tenke barn i kirke.


Mottok støtte fra Adolf Øiens Fond i en tidlig fase
I 2015 var Lademoen menighet i en startfase av prosjektet Barnas Katedral og trengte midler for å sette i gang tiltak og aktiviteter. Menigheten mottok en støtte på 100.000,- fra Adolf Øiens Fond det samme året.

– Det var veldig godt å få støtte i begynnelsen, og det har vært en stor inspirasjon og til god hjelp i oppstartsfasen å disse midlene. Ved hjelp av prisen klarte vi å åpne kirken mot barna og skape et godt grunnlag for det videre arbeidet, sier Ellinggard om tildelingen.

Barna får selv være med å utforme aktivitetene
Barnas Katedral har nå ca. 2500 barnebesøk i året hvor barn deltar på teaterforestillinger, gudstjenester og andre kreative aktiviteter hvor de får skape sin egen kunst. Grunntanken er at alt de gjør skal baseres på barna. Ellingsrud mener at aktiviteter som er ment for de små ofte er utformet fra en voksens perspektiv.

– Vi er like opptatt av prosessen som resultatet, og anlegger et barneperspektiv i alt vi gjør. Det ligger i filosofien til barn at de også skal være med i prosessen, fordi barn har noe å bidra med. Gudstjenesten Kirkeskipet er et godt eksempel på dette. Det er en gudstjeneste for barn fra 0-3 år, som er laget av barna – for barna. Her får barna komme til kirken og utforske den litt på egenhånd, forteller soknepresten.

Andre aktiviteter i regi av Barnas Katedral er blant annet et dukketeater, ”Farvel Her Mussin”, som handler om barn og sorg – og møtet med døden. Dette er en forestilling for barn fra fem til syv år. Barna får komme å se forestillingen, og i etterkant jobber de med tegninger og får snakke med voksne rundt temaet. Katedralen har også et teaterverksted hvor barna får være med å utvikle et eget teaterstykke sammen med dyktige instruktører.

Inspirerende å se hvordan barn tar i bruk kirkerommet
Soknepresten forteller at det er interessant å se hvordan barna beveger seg i kirkerommet; noen dager kan de bare ligge og oppfatte, mens andre dager kan de sitte å se på et lys og tenke.

– Barn sanser og oppfatter helt umiddelbart, de har med noe inn i verden som jeg tenker at vi må ta vare på. Det har vært noen veldig fine øyeblikk, og jeg blir rørt av barns evne til å ta kirkerommet i bruk, avslutter sokneprest ved Lademoen kirke Stein Ellinggard.