Foto: Will Lee-Wright

Midtpunkt: Bidrar til nyskaping og vekst 100 år etter sin død

Foto: Will Lee-Wright

Adolf Øien Fond handler om mer enn å dele ut penger. Det har de benyttet jubileumsåret til å vise frem.

– Vi kunne bare hatt en festmiddag og ferdig med det, smiler daglig leder i Adolf Øien Fond, Siri Merethe Rønning, når hun forteller om hvordan de har valgt å markere 100-årsdagen for Adolf Øiens død –­ og 100-årsjubileet for fondet som ble opprettet etter hans ønske.

Men det hadde ikke stått i stil med visjonene til gründeren og næringslivsmannen Adolf Øien (1849-1918). En mann som ikke bare så mulighetene, men også grep dem – ikke ulikt det vi ser igjen hos gründere som lykkes i Trondheim i dag.

– Vi forvalter ikke bare arven i kroner og øre, men også det Adolf Øien sto for og trodde på. Mange av de tankene ser vi også igjen i byen i dag, og derfor var det naturlig at det skulle gjenspeiles i hvordan vi markerte dette året, sier Rønning.

Debattmøter og gründerstipend

Adolf Øien hadde mot til å investere og reinvestere kapital i nye virksomheter, til å ansette folk og til å donere til gode formål som byen trengte. Og så var han opptatt av at Trondheim skulle ha en skikkelig økonomisk utdanningsinstitusjon.

– Det er en av grunnene til at vi har valgt å satse på arrangementer og debattmøter som setter fokus på noen av disse tingene som høyere utdanning, næringsutvikling og samfunnsansvar. Det handler om å se på hvordan vi kan få ting til å skje i regionen vår og å legge til rette for diskusjon og samarbeid slik at nye ideer og løsninger kan oppstå om vi jobber sammen, sier Rønning.

I anledning 100-årsmarkeringen ble det også delt ut et rekordstort antall etablererstipend på 500 000,- hver under næringskonferansen Manifestasjonen.

–Vinnerne er gründere og innovatører i Adolf Øiens ånd og det er flott å kunne få bidra til å utvikle disse videre, sier hun.

Åpnet leilighet på Sverresborg

Selv om det er den åndelige arven etter Adolf Øien som har stått i fokus gjennom hele 2018, ble det også prioritert å trekke frem den historiske personen, som nok kan sies å ha blitt litt oversett i Trondheim.

­– Vi har blant annet gitt ut en biografi av historiker Terje Bratberg og Sverresborg museum har åpnet Adolf Øiens leilighet som består av 300 kvadratmeter med datidens fjongeste interiør og luksus. Og til slutt så ble det selvsagt også tid til en festmiddag, såpass må det være, avslutter Rønning.

Om Adolf Øien Fond:

  • Forvalter 400 millioner
  • Har delt ut ca. 275 millioner i samlet bidrag
  • Støtter økonomisk utdanning, næringsutvikling og ideelle formål i Trondheimsregionen

Saken ble først publisert i Midtpunkt nr. 6, 2018.