Ny eiendomsforvalter i Stiftelsen Karen og Adolf Øiens Aldershjem

Jørgen Løfaldli er ansatt som eiendomsforvalter i Stiftelsen Karen og Adolf Øiens Aldershjem med virkning fra 1. januar til 30. juni 2019. Jørgen har lang erfaring med arbeid knyttet til eiendomsdrift og eiendomsforvaltning, og stiftelsen vil derfor få god nytte av hans kompetanse og erfaring. Jørgen vil, i tillegg til North Bridge Eiendomsforvaltning AS, arbeide med eiendomsforvaltningen i stiftelsen.

 

Kontaktinformasjon:

Mobil: 905 95 216

E-post: jloefa@online.no