Søker daglig leder til Adolf Øiens Fond

Adolf Øiens Fond er organisert i fire stiftelser med felles administrasjon og kapitalforvaltning, som samlet forvalter verdier for ca. 400 millioner kroner. Vi arbeider for å fremme ekteparet Karen og Adolf Øiens ønske om å bidra til økonomisk utdanning, næringsutvikling og allmennyttige formål i Trondheim og omegn. Dette gjør vi gjennom å yte kapitaltilskudd til prosjekter med potensial til å skape positive ringvirkninger for byen. Siden 1918 har Adolf Øiens Fond bidratt med ca. 275 millioner kroner til gode formål i Trondheim og omegn.

Daglig leder
I 1918 gikk en av Trondheims fremste handelsmenn, Adolf Øien, ut av tiden. Sammen med sin kone, Karen, etterlot han seg betydelige verdier som gjennom fondstildeling skulle komme byens borgere til gode. Nå, mer enn 100 år etter, søker vi etter en ny daglig leder som kan påta seg den historiske vakten over Adolf Øiens Fond.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra aktivt til formålsrealisering for stiftelsene.
 • Markedsføring og representasjon av stiftelsene overfor søkere, allmennheten og næringsliv/samarbeidspartnere.
 • Forestå administrasjonen av Adolf Øiens Fond.
 • Oppfølging og støtte av stiftelsesstyrene og arbeidsutvalget.
 • Sørge for at internkontrollen for stiftelsene etterleves.
 • Bistå arbeidsutvalget i å koordinere og følge opp stiftelsenes kapitalforvaltning.
 • Eiendomsforvaltning.

Ønskede kvalifikasjoner

 • God økonomiforståelse.
 • Høyere utdanning innen økonomi, jus, markedsføring eller andre relevante områder vil vektlegges, men kan også kompenseres av relevant arbeidserfaring.
 • Erfaring med stiftelses-, fonds- eller styrearbeid er en fordel, men ikke påkrevd.

Personlige egenskaper
Vi ønsker oss en selvstendig og strukturert person som evner å levere gode resultater innenfor brede rammer. Det er en fordel med et kontaktnett innenfor de områdene stiftelsene arbeider. Vår nye daglig leder er proaktiv, har en utpreget ordenssans og stiller krav til så vel seg selv som sine omgivelser.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og selvstendig stilling i inntil 100 % med rom for fleksible løsninger
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser og gode personlige utviklingsmuligheter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Adolf Øiens Fond består av stiftelser til fremme for Økonomisk utdanning, Næringsutvikling, Allmennyttige formål og Eldreomsorg. Arbeidssted vil være Trondheim.

Trykk her for å komme videre til søknadsportalen

Nærmere spørsmål om stillingen kan rettes til Avantas ved Hanne Fremo tlf 982 12 455, Christian Ingebrigtsen tlf 474 62 547 eller leder i arbeidsutvalget i Adolf Øiens Fond Paul Hjelm-Hansen tlf 928 05 530.

Alle henvendelser til Avantas behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver.

Søknadsfrist 3. september 2019.