F.v. Gründer Michael Curtis, forretningsutvikler Katja Samara, programvarearkitekt Mathias Wahl og styreleder Thor Egil Five. Foto: Kristoffer Wittrup

Zero Emission Developments: Satser stort på grønn markedsplass for byggenæringen

Michael Curtis og gjengen i Zero Emission Developments vil redusere mengden byggavfall i samfunnet. Med tjenesten GreenStock skal de gjøre det enkelt og lønnsomt for byggeiere å gjenbruke materialene.

Bedriften Zero Emission Developments AS har mottatt Etablererstipend fra Adolf Øiens Fond for sin tjeneste GreenStock, en grønn markedsplass og samhandlingsplattform for byggenæringen. 35 år gamle Michael Curtis fra Dublin står bak etableringen. Han har bakgrunn som arkitekt og miljørådgiver, men begynte i 2017 på en mastergrad i nullutslippsbygg ved NTNU.

Det var også her han startet teknologiselskapet som utvikler en digital infrastruktur for ombruk av byggematerialer, innredning, inventar og masser. GreenStock defineres som en grønn markedsplass fordi kundene, ofte byggeiere, får mulighet til å gjenbruke materialer i et internmarked.

– Hvis en prosjektleder i Oslo kommune skal rive en skole, kan materialene bli tilgjengelig for ombruk i andre bygg i kommunen, i stedet for at de blir avfall, sier han.

 

Støtter et tverrfaglig samarbeid

Curtis kaller også tjenesten for en samhandlingsplattform, fordi det er mulig for miljørådgivere, ingeniører og entreprenører å gjøre en tverrfaglig evaluering av materialene som blir lagt ut.

– De får se kvantiteten, kvaliteten, egenskapene til materialene, hvilken dokumentasjon som er tilgjengelig og så videre. GreenStock brukes med andre ord til å kommunisere detaljene rundt materialene til for eksempel en arkitekt eller entreprenør. Vi støtter et tverrfaglig samarbeid, sier Curtis.

Et av samfunnsproblemene GreenStock vil bidra til å løse er å redusere mengden byggavfall og klimagassutslipp.

– Bare i Norge i fjor var det nesten to millioner tonn byggavfall. Mye går til deponi og energigjenvinning, men en del ender også i naturen fordi det er så store mengder. Det koster mye å kaste avfall, men vi vil gjøre at man kan tjene på materialene, enten gjennom ombruk eller resirkulering av materialene slik at de kan brukes som sekundære råvarer. På denne måten hjelper vi både naturen og reduserer klimagassutslipp, sier han.

 

Får tilbake tapt tid

GreenStock har per i dag ni ansatte og fire studenter i internship, i tillegg til at de skal ansette flere dette halvåret. Bedriften har allerede en del kunder på blokka, blant annet Trøndelag fylkeskommune, NTNU, Asker kommune, OBOS, Oslo kommune og Kongsvingerregionen. Nylig har de også fått sin første kunde i EU, Østersund kommune.

– Innen ett til to år ønsker vi å synliggjøre resultatene fra dagens kunder. Vi har så langt opplyst én kunde om hvor mye de sparer ved ombruk. Innen tre år ønsker vi at alle kommuner i Norge skal bli sirkulær, og innen fem år ønsker vi å være markedsledende i EU på sirkulær teknologi, forteller Curtis.

Stipendet fra Adolf Øiens Fond gjør at selskapet kan få tilbake tiden de tapte under korona.

– Det er viktig å fortsette å utvikle og holde konkurransefortrinn, både nasjonalt og internasjonalt. Utover pengene er det veldig fint å få anerkjennelse for arbeidet vi gjør, at vi kan gå ut og si at det vi gjør er viktig og vise at man faktisk kan skape en bedrift basert på sirkulær økonomi. Vise at de grønne jobbene kan være like lønnsomme som olje, forteller han.