Utfordringer i den nye normalen

Den nye normalen trekkes frem i mange sammenhenger og mange er usikker på hvordan hverdagene vil bli fremover. Dette åpner for spørsmål på en rekke områder. Hvordan lede? Er hjemmekontor effektivt eller ikke? Kan vi fremdeles samle tusenvis av mennesker for å oppleve store idrettsprestasjoner? Sammen med Næringsforeningen i Trondheimsregionen og NTNU Handelshøyskolen har vi i dette seminaret gått nærmere inn på nettopp disse problemstillingene.