Etablererstipendet 2023: Fremtidens innovatører belønnes med millionstøtte

I en tid hvor innovasjon og bærekraft er nøkkelord, har vi nok en gang satt søkelyset på tre banebrytende gründere som jobber for en bedre fremtid.
Med en samlet utdelingspott på 1,5 millioner kroner, er dette en anerkjennelse av deres innsats og et springbrett for deres videre arbeid.

 

Woolero

 

 

Woolero tar ull som ellers ville blitt kastet og forvandler det til innovative produkter. Med jordforbedringspellets av ull og miljøvennlige alternativer til plast, som plantepotter og plastskydd for beskyttelse av unge trær, viser Woolero vei i kampen mot avfall og forurensning. Samarbeidet med sentrale aktører som Mester Grønn har styrket deres posisjon i markedet. Med et ungt, men kompetent team, og en sterk forskningsbakgrunn, ser Woolero ut til å ha en lys fremtid.

 

 

Norwegian Seaweed

 

 

Med fokus på bærekraftig produksjon av rødalgen Palmaria Plamata, tar Norwegian Seaweed sikte på et europeisk marked verdt ca 300 MNOK. Denne algen har et bredt anvendelsesområde, fra kosmetikk til bioteknologi. Ved å tilby en stabil og forutsigbar produksjonsmetode, skiller Norwegian Seaweed seg ut fra konkurrentene som fortsatt er avhengige av villhøsting. Med et kompetent team og en sterk vektlegging av bærekraft, er Norwegian Seaweed godt posisjonert for å dominere dette voksende markedet.

 

 

Actential

 

 

Actential tar sikte på å forandre livet til de som lider v epilepsi. Med en nyutviklet algoritme som kan forutsi epileptiske anfall med en nøyaktighet på 86-95 %, har Actential potensial til å gi pasienter en ny grad av frihet og sikkerhet. Ved å integrere denne teknologien i EEG-sensorer på hodeplagg, kan brukerne få tidlig varsling og dermed unngå potensielle skader. Med en solid vitenskapelig bakgrunn og et sterkt fagmiljø innen teknisk kybernetikk og robotikk, har Actential alt som trengs for å gjøre en global innvirkning.

Etablererstipendet fortsetter å være en viktig plattform for å fremme innovasjon og entreprenørskap i Norge. Med slike talentfulle vinnere i 2023, ser fremtiden lys ut for norsk næringsliv.