mennesker rundt et bord

Samarbeidsavtale til gode for eldre i Trondheim

Stiftelsen Karen og Adolf Øiens Aldershjem inngår samarbeidsavtale med Nidaros Domkirke Menighetsråd.

 

Stiftelsen Karen og Adolf Øiens Aldershjem har inngått en treårig samarbeidsavtale med Nidaros Domkirkes Menighetsråd om støtte til deres arbeid i «Areskauteamet». Samarbeidsavtalen har en verdi på 1,2 millioner kroner årlig. Midlene skal anvendes til stillinger rettet mot arbeid for eldre i Trondheim

– Vi er svært tilfredse med at vi kan publisere den første pengeutdelingen fra Stiftelsen Karen og Adolf Øiens Aldershjem. Areskau-teamet i Nidaros Menighet gjør en viktig jobb i byen vår, og det er en glede for oss å kunne bidra til fortsatt eksistens, sier Paul Hjelm-Hansen, styreleder i Stiftelsen Karen og Adolf Øiens Aldershjem.

Areskauteamet er et diakonalt team bestående av en prest, en diakoniarbeider og en musiker som retter arbeidet sitt mot eldre for å bedre deres kår og skape livsglede gjennom oppsøkende arbeid og tilrettelagte aktiviteter, samtidig som de inkluderer et bredere mangfold av mennesker som deler lignende livskår.

Mottakerne er takknemlige for stiftelsens støtte og ser frem til det positive utfallet samarbeidet vil ha:

– En stor og varm og hjertelig takk! 1,2 millioner årlig i tre år vil gjøre det mulig for oss å videreføre det viktige arbeidet til Areskauteamet. Og jeg lover at på vår vakt, skal midlene bli anvendt på samme måte som midler fra Areskaus stiftelse har vært anvendt. Det sa daglig leder i Nidaros Domkirkes sokn, Gunn Karlsaune på vegne av Nidaros Domkirkes Menighetsråd.

Avtalen ble inngått i desember 2023 og trer i kraft i begynnelsen av 2024.