mennesker rundt et bord

Ny tilskuddsordning fra Adolf Øiens Fond

Nå er det mulig å søke midler til tiltak for eldre i Trondheimsregionen. Stiftelsen Karen og Adolf Øiens Aldershjem skal i 2024 dele ut inntil 1 million kroner til tiltak rettet mot eldre. Vi ønsker med dette å kunne bidra til gode tiltak for denne målgruppen. Søknadsfristen er 15. september.

Nå er det mulig å søke midler til tiltak for eldre i Trondheimsregionen.
Stiftelsen Karen og Adolf Øiens Aldershjem skal i 2024 dele ut inntil 1 million kroner til tiltak rettet mot eldre.
Vi ønsker med dette å kunne bidra til gode tiltak for denne målgruppen.
Søknadsfristen er 15. september.