«Gründerskap – hva skal til for å skape næringsutvikling?» Kapitalfondet har avholdt frokostseminar i samarbeid med Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Som en oppfølging til utdeling av Etablererstipenet for 2016, avholdt Generalkonsul Adolf Øiens Kapitalfond den 26.oktober frokostseminar i samarbeid med Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

Mer enn 140 deltakere var samlet til innlegg og erfaringsutveksling. Som innledere deltok årets vinnere av Etablererstipend – Sevendof AS, Technium AS og Trafikkselskapet AS. Videre deltok Aalberg Audio, Zedge AS og Advokatfirma Arntzen De Besche AS.

Det spørsmål alle innlederne belyste gjennom sine presentasjoner – var hvordan man skal få til (mer) næringsutvikling i Trondheimsregionen?

Alle presentasjonene fra seminaret finnes tilgjengelige på Næringsforeningens hjemmeside: http://www.nitr.no/no/moteplassen/avholdte+moter

Innlederne var samstemte om at det er behov for å få mer lineære prosesser, med et raskere løp fra idè til virksomhetene treffer kunden. De var videre samstemte om at mange venter for lenge før de går ut og tester markedet og det kommersielle potensialet i forretningsideene. Innlederne var videre samstemte om at gode arenaer og nettverk er vesentlig for å få fremdrift. Det ble påpekt at effektene kommer når mange deltar og bidrar. Innlederne var videre samstemte om at økosystemet i Trondheim i dag kan fremstå som litt umodent, og at det kan være behov for å tydeliggjøre roller og funksjon. Trondheim har fortsatt behov for å finne sin egen identitet og kultur fremfor å forsøke å kopiere andre.