Søk støtte

Adolf Øiens Fond for allmennyttige formål har siden 1970-tallet gitt donasjoner til religiøse, kulturelle og allmennyttige formål i Trondheim og omegn. I år vil vi dele ut ca 300.000 kroner.

Donasjonene retter seg mot prosjekter og tiltak innenfor helse- og omsorg, barn og eldre, dyrebeskyttelse, kirkelige formål, kultur, kunst, idrett, park og annen utsmykning av byen.

Søknadsfrist for støtte til allmennyttige formål er over.