Fra 0-200 ansatte: Hvilke ringvirkninger skaper oppstartsselskaper for Trondheimsregionen?

Adolf Øiens Fonds Etablererstipend er en viktig støtte for gründerbedrifter i Trondheimsregionen.

Ifølge en rapport utarbeidet av Junior Consulting, har de 32 selskapene som mottok stipendet siden 2009, spilt en viktig rolle i å fremme økonomisk vekst og innovasjon.

Andreas Urne fra Junior Consulting presenterer funnene under en samling arrangert av Adolf Øiens Fond

Hovedfunn fra rapporten

  • Stipendet bidrar til innovasjon i Trøndelag gjennom støtte av nytenkende prosjekter.
  • Mange av bedriftene har hovedkontor i Trondheim, som gir lokale arbeidsplasser.
  • 84% av stipendmottakerne er fortsatt i drift, og viser at selskapene som mottar Etablererstipendet har gode forutsetninger for å lykkes.
  • Støtten muliggjør utvikling og prototyping. Ved tildeling viser det seg at det blir lettere for bedriftene å tiltrekke seg andre investorer og støtteordninger.

Les hele rapporten her.