Vi støtter gode formål i Trondheim og omegn – nå kan du søke om støtte til ditt prosjekt.

Akkurat som vi har gjort siden tidlig på 1970-tallet, skal vi i år også dele ut donasjoner til ideelle prosjekter. Her er det du trenger å vite før du søker.

Adolf Øiens Fond for Allmennyttige formål har som formål å yte donasjoner til religiøse, kulturelle og allmennyttige formål  i Trondheim og omegn.

Donasjonene har flere navngitte mottakere, disse er: Røde Kors, Sanitetsforening, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap i Trondheim, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondhjems Kunstforening og Svenske Kyrkan.

I tillegg åpner formålet for at andre ikke-navngitte mottakere, som representerer formålene, kan søke om donasjoner. Herunder barn, dyrebeskyttelse, helse- og omsorg, eldre, kirkelige formål, kultur, kunst, idrett, park og annen utsmykning av byen.

Er du involvert i et allmennyttig formål eller vet du om et prosjekt eller en organisasjon som behøver støtte?

Søknadsfrist for støtte til allmennyttige formål er 15. september 2019.