Foto: Kristoffer Wittrup

Etablererstipendet 2020: Innovatører i krisetid

Grønn markedsplass for byggenæringen, miljøvennlig energilagring og verktøy som etterligner kroppens miljø. Slik skal gründere løse dagens og fremtidens samfunnsproblem.

Korona-krisen har vært krevende for næringslivet, men flere har også sett muligheter. Blant disse er gründerselskapene Zero Emission Developments AS, Bryte AS og Vitroscope AS. 1. oktober fikk hver av dem anerkjennelse for sitt arbeid med hvert sitt Etablererstipend på 500 000 kroner fra Adolf Øiens Fond.

– Dette er tre veldig spennende bedrifter, både batteri- og lagringsteknologi, markedsplass for gjenbruk av bygningsmaterialer og ny helseteknologi. Alle bedriftene er aktuelle i dag og det blir spennende å følge dem videre og se hvilken utvikling de vil ha, sier daglig leder i Adolf Øiens Fond, Gry Haug Binde.

 

 

En spennende by for innovasjon

Siden Etablererstipendet ble stiftet i 2009 har 21 oppstartsbedrifter fra Trondheim mottatt mellom 100 000 og 500 000 kroner. 2020 ble ikke et unntak, til tross for en krevende samfunnssituasjon.

– Innovasjon er viktig i alle tider, men tilgang til kapital er nok svært viktig akkurat nå fordi markedet for kapitaltilgang kan være krevende. Det er mange bedrifter som strever, så det at Adolf Øiens Fond beslutter å stå ved sine utdelinger, tror vi har en betydning og er viktig, forteller Binde.

Utdelingen av stipendene fant sted på Powerhouse i Trondheim, hvor både næringsliv og investorer var representert. Industrigründer Erik Haugane var innleder under utdelingen og kom med flere råd til etablererselskapene.

– Det er veldig bra at Adolf Øiens Fond gjør dette. Jeg fikk selv Etablererstipend for selskapet WAY. Dette var tidlig i utviklingsfasen og det var utrolig viktig for organisasjonen og selskapet. Å få denne prisen må selskapene bare utnytte helt rått som et kvalitetsstempel, sier Haugane.

Kommunedirektør i Trondheim, Morten Wolden, var tilstede under utdelingen og ga ros til innovasjonsmiljøet i byen.

– Trondheim er en spennende by for innovasjon. Det har vært en fantastisk utvikling over de siste årene med inkubatorer over hele byen. Det vi har sett i dag er veldig gøy og det er fint at Adolf Øiens Fond bidrar. Jeg tror vi kommer til å se veldig mye spennende knyttet til innovasjon i Trondheim fremover, sier Wolden.

Foto: Adolf Øiens Fond
Foto: Kristoffer Wittrup

Vinnerne av Etablererstipendet 2020


Grønn markedsplass for byggenæringen

Bedriften Zero Emission Developments AS har fått stipend for sin tjeneste GreenStock, en grønn markedsplass og samhandlingsplattform for byggenæringen. Dette er en digital infrastruktur for gjenbruk av byggematerialer, innredning, inventar og masser. Et av samfunnsproblemene GreenStock vil bidra til å løse er å redusere mengden byggavfall og klimagassutslipp. 35 år gamle Michael Curtis fra Dublin står bak etableringen. Han har bakgrunn som arkitekt og miljørådgiver, og har en mastergrad i nullutslippsbygg ved NTNU. Les intervju med Zero Emission Developments her.

Miljøvennlig og effektiv energilagring

Bedriften Bryte AS har fått stipend for sitt strømningsbatteri, som skal gjøre energilagring og energideling tilgjengelig, rimelig og miljøvennlig. Målet er at batteriet ha høyere lagringskapasitet og trenge lavere pumpekraft sammenliknet med dagens alternativer, og det skal øke både energi- og kostnadseffektiviteten. Batteriet er ifølge bedriften beregnet for storskala-bruk, alt fra kraft- til industribransjen. 31 år gamle Brian Stead kom opp med idéen til batteriet. Han er utdannet materialingeniør ved NTNU og har med seg 26 år gamle Besart Olluri fra Larvik som med-gründer. Olluri har en bachelorgrad som elektroingeniør og har nylig levert master i forretningsutvikling ved NTNU. Les intervju med Bryte her.


Verktøy som etterligner kroppens miljø

Vitroscope AS har fått stipend for et verktøy som gjør det mulig å forske på levende celler utenfor kroppen (in vitro), som etterligner forholdene cellene opplever i kroppen (in vivo). Dette kan hjelpe forskere med å få mer nøyaktige og bedre resultater, og gi forskere en bedre forståelse av hvordan eksempelvis en medisin vil fungere i en pasient, uten de etiske og økonomiske problemene ved det. Gründeren bak verktøyet er 32 år gamle Carlo Kriesi fra Sveits. Han har en mastergrad i maskinteknikk og doktorgrad innen produktutvikling på tidlig stadie i biomedisinsk sektor fra NTNU. Med-gründer i selskapet er 35 år gamle Heikki Sjöman fra Finland, som har en doktorgrad innen produktutvikling for det industrielle internett ved NTNU. Les intervju med Vitroscope her.